Fotografując staraj się pokazać to
czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył.
Robert Bresson